jak rozpoznać kierownika budowy

Kiedy powoływany jest kierownik budowy?

Nowoczesne metodologie budownictwa, zawiłe prawo budowlane, a także niesamowicie ważny element umów, którym jest terminowość powodują, że dzisiaj profesja kierownika budowy, jako zarządcy placu budowlanego, jest niesamowicie istotna. Kiedyś klasyfikacje tego typu specjalistów, wykorzystywano głównie przy dużych rozmiarów inwestycji mieszkalnych, komercyjnych, publicznych, gospodarczych, czy przemysłowych. Dzisiaj kierownicy budowy to ważne postacie, również przy budowie domu jednorodzinnego.

Warto wiedzieć! Obecnie każda budowa wymaga obecności kierownika budowy, a ten obowiązek nakłada art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).

By admin

3 thoughts on “Kierownik budowy”
  1. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wiele spraw – nie tylko technicznych związanych z wykonywanymi robotami, ale także formalnych. Dlatego warto zatrudniać ekipę wraz z kierownikiem, który sporządzi i będzie odpowiedzialny za plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jeśli otrzymałeś pozwolenie na budowę i rozpoczynasz roboty musisz zatrudnić taką osobę. Odpowiednio zabezpieczy terenu budowy, by uniemożliwić osobom niezwiązanym z wykonywanymi robotami wstęp na teren budowy. Zorganizuje budowę i będzie kierował budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to jedne z najważniejszych obowiązków, pewno są inne, długo by o tym pisać?

Dodaj komentarz