Kim jest kierownik budowy

Kierownicy budowy koordynują i nadzorują różnorodne projekty, w tym budowę wszelkiego rodzaju obiektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, dróg, mostów, szkół i szpitali.

Rozumie metody i technologie budowy oraz potrafi interpretować umowy i rysunki techniczne.

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownicy budowy nadzorują prace na budowie i monitorują projekt

Kierownicy budowy zazwyczaj wykonują następujące czynności:
– przygotowują i negocjują kosztorysy, budżety i harmonogramy prac
– planują i koordynują wszystkie procesy projektowania i budowy
– interpretują i wyjaśniają pracownikom umowy i informacje techniczne – informują
klientów o postępach prac i kwestiach budżetowych
– współpracują z architektami i inżynierami
– Instruuj i nadzoruj personel budowlany i czynności na miejscu
– Reaguj na opóźnienia w pracy oraz inne problemy i sytuacje awaryjne
– Wybierz, zatrudniaj i instruuj pracowników i podwykonawców
– Upewnij się, że prace są wykonywane na czas i zgodnie z budżetem
– Przestrzegaj wymagań prawnych przepisy budowlane i bezpieczeństwa oraz inne przepisy

Projekty mogą wymagać specjalistów we wszystkim, od konstrukcyjnej obróbki metalu i malowania, po kształtowanie krajobrazu, budowę dróg, układanie wykładzin i wykopy. Ściśle współpracują z innymi specjalistami budowlanymi, takimi jak architekci , inżynierowie , a także różnymi pracownikami handlu, takimi jak kamieniarze , elektrycy i stolarze .

Aby zmaksymalizować wydajność i produktywność, kierownicy budowy często używają specjalistycznego oprogramowania do szacowania i planowania kosztów, aby efektywnie budżetować czas i pieniądze potrzebne do wykonania określonych projektów. Wielu menedżerów używa również oprogramowania do określenia najlepszego sposobu dostarczenia materiałów na plac budowy.

W zależności od projektu kierownicy budowy mogą współpracować z prawnikami i urzędnikami samorządowymi. Na przykład, podczas pracy na nieruchomościach należących do miasta lub budynkach miejskich, menedżerowie czasami spotykają się z członkami rady miejskiej, aby upewnić się, że przestrzegane są wszystkie przepisy.

Kierownicy budowy planują strategię projektu i muszą zidentyfikować i rozwiązać nieoczekiwane problemy i opóźnienia. Często decyzje te muszą być podejmowane szybko, aby dotrzymać terminów.

W przypadku projektów zbyt dużych, aby mogły być zarządzane przez jedną osobę, takich jak budynki biurowe i kompleksy przemysłowe, może być więcej niż jeden kierownik budowy. Każdy kierownik budowy byłby odpowiedzialny tylko za jedną część projektu i wybierałby podwykonawców do jego wykonania.