Kierownik budowy

Kiedy powoływany jest kierownik budowy?

Nowoczesne metodologie budownictwa, zawiłe prawo budowlane, a także niesamowicie ważny element umów, którym jest terminowość powodują, że dzisiaj profesja kierownika budowy, jako zarządcy placu budowlanego, jest niesamowicie istotna. Kiedyś klasyfikacje tego typu specjalistów, wykorzystywano głównie przy dużych rozmiarów inwestycji mieszkalnych, komercyjnych, publicznych, gospodarczych, czy przemysłowych. Dzisiaj kierownicy budowy to ważne postacie, również przy budowie domu jednorodzinnego.

Warto wiedzieć! Obecnie każda budowa wymaga obecności kierownika budowy, a ten obowiązek nakłada art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).

Katalog stron Katalog stron