kierownik na budowie dzień pracy

Każdego dnia kierownik budowy może spędzić czas na negocjowaniu umowy, zatrudnieniu podwykonawcy, sprawdzeniu problemu z instalacją wodno-kanalizacyjną lub wszystkim powyższym. Jedynym pewnym faktem jest to, że dzień zacznie się o świcie.

Praca w zarządzaniu budową zaczyna przyciągać ludzi z wielu dziedzin o podobnych umiejętnościach, w tym inżynierii, pracy w terenie i zarządzania projektami. Jest to powód który przyciąga wielu fachowców, oczekuje się, że stanowiska kierownicze na budownictwie wzrosną o 16 procent między 2012 a 2022 rokiem. Jest to dobrze płatna praca, ale zarobki są różne i trudno określić widełki średniego wynagrodzenia.

Podział zadań

Opisy stanowisk pracy mogą posunąć się tak daleko w przedstawianiu codzienności, dlatego warto przyjrzeć się bliżej, co to znaczy być kierownikiem budowy.

Nie ma typowego dnia dla kierownika budowy. Pewnego dnia możesz spotkać się z interesariuszami. Następnym razem możesz być w miejscu pracy, badając źródło opóźnienia projektu. Mając to na uwadze, oczekuje się, że większość kierowników projektów poświęci swoje dni na dowolne z poniższych:

 • Planowanie, organizowanie, harmonogramowanie, kierowanie, kontrolowanie i kończenie projektów firmy budowlanej
 • Zatrudnianie i zarządzanie podwykonawcami i personelem
 • Przygotowywanie i składanie budżetów
 • Maksymalizacja dostępnych zasobów, zarówno materialnych, jak i ludzkich
 • Współpraca z architektami i inżynierami w celu optymalizacji produktu końcowego
 • Negocjowanie umów i reprezentowanie firmy na spotkaniach
 • Bezpieczeństwo pracowników budowlanych
 • Zapewnienie zgodności z lokalnymi i krajowymi przepisami budowlanymi

Praca dla rannych ptaszków

Większość pracuje zgodnie z typowym harmonogramem budowy, co oznacza, że ​​nie ma na kartach harmonogramu godzin na odpoczynek w przedziale od dwudziestej drugiej do piątej. Większość kierowników budowy jest już gotowa do pracy przed świtem. Ich dni są podzielone na spotkania, planowanie, pracę z dokumentami i utrzymywanie obecności w miejscu pracy. Kierownicy budowy muszą mieć zdolność analityczną, aby ich projekty były realizowane sprawnie, a także zdolność inspirowania pracowników.

Na przykład, kierownik regularnie odwiedza plac budowy swojej firmy, ponieważ obecność kierownictwa pośród faktycznych działań budowlanych wykazuje poziom zainteresowania inwestycją, które mogą być inspirujące zarówno dla siły roboczej, jak i młodszych menedżerów, ale również dzięki temu kierownik na bieżąco jest obeznany tempem pracy i zyskuję informację na poziomie roboczym.

Wspólne cechy

Najlepsi kierownicy budowy mają wiele wspólnych cech, które sprawiają, że są zaangażowani w swoją pracę i pasjonują się swoimi projektami. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Uyo w Nigerii stwierdzono, że kierownicy budów osiągali lepsze wyniki w pracy, jeśli oprócz zdolności przywódczych mieli następujące cechy:

 • Umiejętności komunikacyjne: jest to uważane za najważniejsze dla kierowników projektów, nawet powyżej umiejętności twardych, ponieważ słabi komunikatorzy nie byli w stanie jasno zdefiniować celów swoim podwładnym.
 • Dostępność: Kierownicy budowy muszą zawsze być pod telefonem w nagłych przypadkach i gotowi dostosować się do nieprzewidzianych okoliczności, takich jak zła pogoda.
 • Głębokość wiedzy: Kierownicy budowy muszą zasłużyć na szacunek podwładnych. Zrozumienie szczegółów, takich jak dlaczego niektóre materiały są używane zamiast innych, zwiększa reputację kierowników budowy wśród pracowników i zwiększa ich morale.
 • Kompetencja: chociaż jest to czwarta najważniejsza cecha, zdolność do wykonywania swojej pracy jest nadal niezwykle ważna.

Wiele cech, które dotyczą szerszego obszaru zarządzania projektami, dotyczy również zarządzania budową, w tym pragmatyzm, empatia i autorytet.

Podczas gdy każdy dzień w zarządzaniu budową jest inny, większość godzin w danym tygodniu spędza się na wykonywaniu projektów.

By admin

Dodaj komentarz