co robi kierownik budowy

Kierownicy budowy nadzorują i prowadzą szereg projektów budowlanych od początku do końca. Są odpowiedzialni za ustalanie i przestrzeganie harmonogramów, monitorowanie finansów i upewnianie się, że wszyscy robią to, co powinni każdego dnia. Kierownicy budowy również pomagają zapewnić, że miejsce pracy jest wolne od zagrożeń bezpieczeństwa i zajmują się różnymi relacjami roboczymi istniejącymi na placu budowy.

Statystyki pracy kierownika budowy

Prawie 75 procent kierowników budowy w Polsce to niezależni wykonawcy zatrudniani przez klientów, którzy potrzebują menedżerów z określonym doświadczeniem zawodowym. Projekty, w których zaangażowani są menedżerowie budowy, mogą obejmować zarówno małe prace remontowe i przebudowy domów, jak i większe projekty komercyjne, takie jak budynki biurowe, szpitale i szkoły. Wielu klientów wymaga wykształcenia menedżerów, które obejmuje co najmniej tytuł licencjata w pokrewnej dziedzinie. 

Obowiązki kierownika budowy

Konkretne zadania kierownika budowy mogą się różnić w zależności od projektu, ale wiele ról jest standardowych dla tego stanowiska.

  1. Zarządzanie jakością. W projektach budowlanych często bierze udział wielu wykonawców i podwykonawców. Jednym z najważniejszych zadań kierownika budowy jest upewnienie się, że wszyscy wykonują dobrą pracę i nie idą na skróty po drodze.
  2. Zarządzanie kosztami. Dobry kierownik budowy stale kontroluje koszty i dokonuje niezbędnych korekt, gdy pojawiają się nieoczekiwane komplikacje lub problemy.
  3. Zarządzanie bezpieczeństwem. Kierownicy budowy muszą zidentyfikować i wyeliminować potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa wszystkich osób na placu budowy.
  4. Administracja kontraktu. Zadaniem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby wszystkie postanowienia umowy zostały spełnione, a wszystkie zaangażowane strony były usatysfakcjonowane.
  5. Poza wszystkim, kierownicy budowy muszą dobrze informować wszystkie zaangażowane strony przez cały czas trwania projektu. Obejmuje to klienta, architekta i wszystkich zaangażowanych wykonawców lub podwykonawców. Jeśli pojawią się problemy, menedżer musi być gotowy do natychmiastowego ich rozwiązania.

Chcesz zostać kierownikiem budowy?

  • Bycie skutecznym kierownikiem budowy to znacznie więcej niż tylko czytanie planów czy wyrywkowe sprawdzanie jakości wykonanej pracy. Dobrzy znają wszystkie standardowe przepisy budowlane i często muszą znać najnowsze praktyki budowlane, w tym projektowanie i budowanie przyjazne dla środowiska. Muszą być biegli w obsłudze oprogramowania branżowego i ogólnie mieć dobrą wiedzę praktyczną na temat wszystkich aspektów pracy.
  • Oprócz doświadczenia zawodowego kierownicy budów często muszą posiadać co najmniej tytuł licencjata w dziedzinie nauk budowlanych / zarządzania lub pokrewnej dyscypliny, takiej jak inżynieria lądowa. W ramach pokrewnego kierunku studiów początkujący menedżerowie budowlani uczą się tradycyjnych przedmiotów, takich jak statystyka, matematyka, architektura i technologie informacyjne. Przechodzą również specjalistyczne szkolenie z takich tematów, jak projektowanie i planowanie terenu, egzekwowanie przepisów budowlanych, planowanie i szacowanie kosztów.

Kierownicy budowy posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne i mogą kierować zróżnicowanym zespołem, w skład którego wchodzą wszyscy zaangażowani w proces, od klienta, projektantów i architektów po pracowników budowy i handlowców. Ponieważ większość środowisk budowlanych przebiega w szybkim tempie, a projekty są trzymane w napiętych terminach, umiejętność efektywnej wielozadaniowości jest również niezbędna dla odnoszącego sukcesy kierownika budowy

Wreszcie, klienci coraz częściej chcą mieć certyfikowanego kierownika budowy dla swoich projektów. Gdy początkujący menedżer ma już doświadczenie i potrafi poruszać się w świecie rzeczywistym, to w jego najlepszym interesie jest zdobycie kilku certyfikatów branżowych. 

By admin

Dodaj komentarz