Kategoria: Budownictwo

jak rozpoznać kierownika budowy

Kierownik budowy

Kiedy powoływany jest kierownik budowy? Nowoczesne metodologie budownictwa, zawiłe prawo budowlane, a także niesamowicie ważny element umów, którym jest terminowość…